Advanced Search
we found 0 results
Your search results

Müügivahendus

1. Läbirääkimised ja soovitused

Üheskoos arutledes ja suheldes leiame parima lahenduse Teie vajadustele ja soovidele.

Tutvume objektiga alati kohapeal personaalselt, kontrollime vastavust registritele, paneme paika müügistrateegia ja ajagraafiku. Otsustame koos, mida saame teha tehingu parimaks õnnestumiseks ja jagame soovitusi, kuidas ettevalmistada objekt müügiks, kas on vaja midagi korrastada ning soovi korral teostame müügieelset kodukujundust. Hinnastame ja sõlmime käsunduslepingu.

Objekti pildistamiseks kasutame professionaalse fotograafi abi.

2. Hindame müügiks ja tellime eksperthinnangu panga jaoks

Kontrollime objekti omandiõigust, objekti kohta käivaid piiranguid ja kitsendusi avalikest registritest.

Selgitame läbirääkimiste käigus hetke turusituatsiooni ja hinnatrende ning anname omapoolseid hinnasoovitusi, leppides kokku vahendatava objekti müügihinnas. Meie hindajatest koostööpartnerite kaudu saate kiiresti tellida kõikidele pankadele sobiva hindamisakti.

3. Korrastame kinnisvaraga seotud müügidokumendid.

Valmistame ette ja koondame kokku tehinguks vajalikud dokumendid ja info.

Abistame kooskõlastuste saamisega ning aitame leida kompromisse tülli läinud pärijate, kaasomanike ja lahutavate abikaasade vahel, vajadusel suhtleme võlausaldajatega ja kohtutäituritega.

4. Objekti turustamine

Määratleme objekti sihgrupi ning planeerime müügitegevust, koostame müügistrateegia, valime välja sobivad turunduskanalid.

Korraldame reklaamimaterjalide kujundamise ja trükkimise, samuti plakatite, makettide jne valmistamise.

Vajadusel korraldame kliendiüritusi ja -kampaaniaid, uuendame materjale. Anname objektist huvitatud isikule ülevaate kohapeal, leppides eelnevalt sobiliku aja vaatamiseks kokku, samuti anname ülevaate kõigist objekti puudutavatest dokumentidest ja meile teadaolevatest asjaoludest.Tutvustame tehingu osapooltele tehingu sõlmimisega seotud tingimusi.

Anname regulaarselt käsundiandjale tagasisidet käsundi täitmise kohta.

5. Tehingu ettevalmistamine ja vormistamine.

Korraldame läbirääkimised tehingu osapoolte vahel, täpsustamaks tehingu tingimusi ja asjaolusid.

Kontrollime ja täpsustame nende arusaamist tehingu tingimustest.

Vajadusel protokollime osapoolte seisukohad ja kokkulepped.

Korraldame kõik vajalikud toimingud suhtluses notaribürooga – broneerime kõigile osapooltele sobiliku aja, edastame notarile vajalikud tehinguga seotud andmed, dokumendid ja osapoolte kokkulepped, korraldame notariaalse lepingu projekti koostamine ja edastamise osapooltele, samuti viibime lepingu sõlmimise juures.

 6. Objekti valduse üleandmine.

Valmistame ette üleandmise-vastuvõtmise akti.

Korraldame valduse ja kinnisasja päraldiste üleandmise.

Compare Listings